گزارش برنامه

گزارش برنامه پیمایش دره ازغد
20 دی

گزارش برنامه پیمایش دره ازغد

گزارش برنامه پیمایش دره ازغد

[…]

گزارش برنامه صعود قله توچال
20 دی

گزارش برنامه صعود قله توچال

گزارش برنامه صعود قله توچال

[…]

گزارش برنامه صعود قله قورخود
19 دی

گزارش برنامه صعود قله قورخود

گزارش برنامه صعود قله قرخود ...

[…]

گزارش برنامه چالش نقشه خوانی و کار با GPS
19 دی

گزارش برنامه چالش نقشه خوانی و کار با GPS

چالش نقشه خوانی و استفاده از GPS  بصورت عملی ...

[…]

دریاچه بند بهره و قله چینگه گوش
19 دی

دریاچه بند بهره و قله چینگه گوش

گزارش برنامه پیمایش دریاچه و بند بهره و قله چینگه گوش

[…]

گزارش برنامه صعود قله شاهوار استان سمنان
8 دی

گزارش برنامه صعود قله شاهوار استان سمنان

گزارش برنامه صعود قله شاهوار استان سمنان

[…]

گزاش برنامه قله زشک
30 آذر

گزاش برنامه قله زشک

گزارش برنامه قله زشک اجرا شده در تاریخ 26 آذر 1400

[…]

گزارش برنامه صعود به قله چمن
9 آذر

گزارش برنامه صعود به قله چمن

در ساعت ۶ صبح از مشهد به سمت زشک حرکت کردیم و ساعت ۷:۴۵ دقیقه پای قله چمن بودیم، پس از استراحتی کوتاه و صرف صبحانه به سمت قله حرکت کردیم. مسیر به میزان کمی از برف پوشیده بود و سرمای زمستان حس میشد...

[…]