گزارش برنامه چالش نقشه خوانی و کار با GPS

تاریخ انتشار: یک شنبه 19 دی 1400 ساعت 08:34  
بخش: -

#گزارش_برنامه_چالش_نقشه_خوانی

🔸نام برنامه:  چالش پیمایش، نقشه خوانی و GPS در جنگل
🔸نام مکان برنامه: جنگل های کم ارتفاع شمال کشور
🔸سرپرست برنامه: آقای حسام الدین عباسی

در تاریخ 16 دی 1400 به همراه 14 نفر از همنوردان گرامی در ساعت 21 از مشهد به سمت گرگان روستای نرسو حرکت کردیم. صبح روز بعد در اقامت گاهی که از قبل توسط سرپرست رزرو شده بود مستقر شدیم و پس از صرف صبحانه و استراحت کوتاهی به همراه GPS و نقشه های مان به منطقه وارد شدیم. در ابتدا مسیر جهت پیدا کردن نقاطی که مدرس محترم آقای عباسی برای مان تعریف کرده بودند جند ساعتی را پیمایش کردیم، به دلیل برودت زیاد هوا از ادامه مسیر منصرف شدیم و به محل اسکان برگشتیم. در طول عصر تا انتهای شب دو تیم 7 نفره از دوستان در حال طراحی مسیری بودند که جهت این برنامه تعریف شده بود. در نهایت تیم اول با سرپرستی خانم منوچهرآبادی با یک مسیر و تیم دوم با سرپرستی آقای علی بحرودی با دو مسیر به توافق رسیدند.
صبح روز بعد پس از صرف صبحانه و بستن کوله ها وارد منطقه شدیم و دو گروه از مسیرهایی که تعریف کرده بودند پیمایش هایشان را آغاز کردند.
در طول مسیر حرکت با ارسال نقاطی برای گروه دوم از محل استقرار هم با اطلاع میشدیم. در نهایت گروه اول پس از حدود 7 ساعت از آغاز پیمایش به جاده رسیدند. و گروه دوم حدود 30 دقیقه بعد به گروه اول ملحق شدند. بعد از صرف شام در ساعت 20 سوار اتوبوس شدیم و ساعت 5 صبح روز 18 دی همگی به سلامت به مشهد رسیدیم. در این سفر 4 نفر از دوستان بجنورد هم همراه ما بودند.

__________________________________
باشگاه ورزشی کوهنورد