گزارش برنامه

صعود قله فلسکه 26 اسفند 1401 (آخرین جمعه سال 1401)
28 اسفند

صعود قله فلسکه 26 اسفند 1401 (آخرین جمعه سال 1401)

صعود قله فلسکه 26 اسفند 1401 (آخرین جمعه سال 1401)

[…]

گزارش برنامه صعود قله بینالود تاریخ 12 اسفند 1401
14 اسفند

گزارش برنامه صعود قله بینالود تاریخ 12 اسفند 1401

گزارش برنامه صعود قله بینالود تاریخ 12 اسفند 1401

[…]

گزارش برنامه صعود قله قوچگر - تاریخ 5 اسفند 1401
8 اسفند

گزارش برنامه صعود قله قوچگر - تاریخ 5 اسفند 1401

گزارش برنامه صعود قله قوچگر - تاریخ 5 اسفند 1401

[…]

گزارش برنامه صعود قله شیرکوه یزد - تاریخ 19 الی 22 بهمن 1401
8 اسفند

گزارش برنامه صعود قله شیرکوه یزد - تاریخ 19 الی 22 بهمن 1401

گزارش برنامه صعود قله شیرکوه یزد - تاریخ 19 الی 22 بهمن 1401

[…]

گزارش برنامه صعود قله توچال - تاریخ 13 الی 15 بهمن 1401
25 بهمن

گزارش برنامه صعود قله توچال - تاریخ 13 الی 15 بهمن 1401

گزارش برنامه صعود قله توچال - تاریخ 13 الی 15 بهمن 1401

[…]

گزارش برنامه صعود قله فلسکه - 9 اردیبهشت 1401
22 بهمن

گزارش برنامه صعود قله فلسکه - 9 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه صعود قله فلسکه - 9 اردیبهشت 1401

[…]

گزارش برنامه دره جُنگ - 23 اردیبهشت 1401
22 بهمن

گزارش برنامه دره جُنگ - 23 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه دره جُنگ - 23 اردیبهشت 1401

[…]

گزارش برنامه امام باد به تیوان - 30 اردیبهشت 1401
22 بهمن

گزارش برنامه امام باد به تیوان - 30 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه امام باد به تیوان - 30 اردیبهشت 1401

[…]

صعود قله مودت - 18 شهریور 1401
21 شهریور

صعود قله مودت - 18 شهریور 1401

صعود قله مودت - 18 شهریور 1401 

[…]

گزارش برنامه صعود دماوند - جبهه جنوبی - 3 شهریور 1401
21 شهریور

گزارش برنامه صعود دماوند - جبهه جنوبی - 3 شهریور 1401

گزارش برنامه صعود دماوند - جبهه جنوبی - 3 شهریور 1401

[…]

گزارش برنامه آبشار شش آب - تاریخ 1 الی 3 اردیبهشت 1401
25 خرداد

گزارش برنامه آبشار شش آب - تاریخ 1 الی 3 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه آبشار شش آب تاریخ 1 الی 3 اردیبهشت 1401

[…]

گزارش برنامه باجگیران به شیروان تاریخ 11 الی 13 اردیبهشت 1401
24 اردیبهشت

گزارش برنامه باجگیران به شیروان تاریخ 11 الی 13 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه باجگیران به شیروان

تاریخ اجرا: 11 الی 13 اردیبهشت

[…]

گزارش برنامه آبشار درکش (ویژه تعطیلات عید فطر) 12 و 13 اردیبهشت 1401
24 اردیبهشت

گزارش برنامه آبشار درکش (ویژه تعطیلات عید فطر) 12 و 13 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه آبشار درکش (ویژه تعطیلات عید فطر)

[…]

مناطق گردشگری میانکاله
3 اردیبهشت

مناطق گردشگری میانکاله

گزارش برنامه مناطق گردشگری میانکاله

[…]

گزارش برنامه قله سرآخور 13 اسفند 1400
8 فروردین

گزارش برنامه قله سرآخور 13 اسفند 1400

گزارش برنامه قله سرآخور 13 اسفند 1400

[…]

گزارش برنامه قله قطاراولنگ 20 اسفند 1400
8 فروردین

گزارش برنامه قله قطاراولنگ 20 اسفند 1400

گزارش برنامه قطار اولنگ 20 اسفند 1400

[…]

گزارش برنامه قله شیرباد 29 بهمن 1400
18 اسفند

گزارش برنامه قله شیرباد 29 بهمن 1400

گزارش برنامه قله شیرباد 29 بهمن 1400

[…]

گزارش برنامه قله بیدستان 6 اسفند 1400
18 اسفند

گزارش برنامه قله بیدستان 6 اسفند 1400

گزارش برنامه قله بیدستان 6 اسفند 1400

[…]

گزارش برنامه بازدید از آبشار بوژان
22 بهمن

گزارش برنامه بازدید از آبشار بوژان

گزارش برنامه بازدید از آبشار بوژان

[…]

گزارش برنامه صعود قله بزد
15 بهمن

گزارش برنامه صعود قله بزد

گزارش برنامه صعود قله بزد

[…]

گزارش برنامه صعود قله اوشک
22 بهمن

گزارش برنامه صعود قله اوشک

گزارش برنامه صعود قله اوشک  22 بهمن 1400

[…]

گزارش برنامه قله بردو
19 بهمن

گزارش برنامه قله بردو

گزارش برنامه قله بردو

[…]

گزارش برنامه قله سوسن
16 بهمن

گزارش برنامه قله سوسن

گزارش برنامه قله سوسن

[…]

گزارش برنامه صعود قله قوچگر
12 بهمن

گزارش برنامه صعود قله قوچگر

گزارش برنامه صعود قله قوچگر

[…]

گزارش برنامه پیمایش دره ازغد
20 دی

گزارش برنامه پیمایش دره ازغد

گزارش برنامه پیمایش دره ازغد

[…]

گزارش برنامه صعود قله توچال
20 دی

گزارش برنامه صعود قله توچال

گزارش برنامه صعود قله توچال

[…]

گزارش برنامه صعود قله قورخود
19 دی

گزارش برنامه صعود قله قورخود

گزارش برنامه صعود قله قرخود ...

[…]

گزارش برنامه چالش نقشه خوانی و کار با GPS
19 دی

گزارش برنامه چالش نقشه خوانی و کار با GPS

چالش نقشه خوانی و استفاده از GPS  بصورت عملی ...

[…]

دریاچه بند بهره و قله چینگه گوش
19 دی

دریاچه بند بهره و قله چینگه گوش

گزارش برنامه پیمایش دریاچه و بند بهره و قله چینگه گوش

[…]

گزارش برنامه صعود قله شاهوار استان سمنان
8 دی

گزارش برنامه صعود قله شاهوار استان سمنان

گزارش برنامه صعود قله شاهوار استان سمنان

[…]

گزاش برنامه قله زشک
30 آذر

گزاش برنامه قله زشک

گزارش برنامه قله زشک اجرا شده در تاریخ 26 آذر 1400

[…]

گزارش برنامه صعود به قله چمن
9 آذر

گزارش برنامه صعود به قله چمن

در ساعت ۶ صبح از مشهد به سمت زشک حرکت کردیم و ساعت ۷:۴۵ دقیقه پای قله چمن بودیم، پس از استراحتی کوتاه و صرف صبحانه به سمت قله حرکت کردیم. مسیر به میزان کمی از برف پوشیده بود و سرمای زمستان حس میشد...

[…]