گزارش برنامه بازدید از آبشار بوژان

تاریخ انتشار: جمعه 22 بهمن 1400 ساعت 11:29  
بخش: -

#گزارش_برنامه_آبشار_بوژان

🔸نام برنامه: آبشار بوژان
🔸سرپرست برنامه: خانم فائزه سید حسینی
🔸زمان اجرا برنامه: 22 بهمن

روستای بوژان دارای ۲ابشار کوچک و بزرگ می باشد طول رودخانه بوژان حدود ۱۰کیلومتر میباشد ،آبشار بوژان در ۶کیلومتری روستا و در انتهای دره ای بزرگ موسوم به دره بوژان قرار دارد
روز ۲۲بهمن ماه ۱۴۰۰ در ساعت ۶:۱۵صبح از محل آزادی ۱۵ به سمت نیشابور و روستای بوژان حرکت کردیم.پس از طی کردن مسیر حدود ساعت ۸:۴۰دقیقه به روستای زیبای بوژان رسیدیم ، در ادامه با پیمایش روان به مدت تقریبا ۱:۳۰ دقیقه به چشمه شکر آب رسیدیم و صبحانه در آن مکان صرف شد؛ فاصله چشمه شکرآب تا آبشار حدود ۳کیلو متر بود که ما در ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه به آبشار بوژان رسیدیم ،هوا در طی مسیر بسیار مطبوع و مناسب بود و برف زیبایی دره  را پوشانده بود ،در نزدیک محل آبشار برای صرف ناهار توقف نموده و حدود ساعت ۲ رهسپار راه برگشت شدیم و در ساعت ۵ از بوژان به سمت مشهد حرکت کردیم و در نهایت در ساعت ۷:۲۰دقیقه  به مشهد رسیدیم.
گزارش :آسنات پوراحمدیه

______
روابط عمومی باشگاه کوهنورد