گزارش برنامه قله بردو

تاریخ انتشار: سه شنبه 19 بهمن 1400 ساعت 10:18  
بخش: -

#گزارش_برنامه_قله_بردو

🔷 #کوهنوردی_نیمه_دشوار

🔸نام برنامه: صعود قله بردو
🔸سرپرست برنامه: آقای حسین حسینیان
🔸کمک سرپرست برنامه: آقای دامون علیان
🔸سطح برنامه: کوهنوردی نیمه دشوار
🔸زمان اجرا برنامه: 8 بهمن


در ساعت 5 صبح روز 8 بهمن به همراه دیگر همنوردان مان از آزادی 17 به سمت فریمان و قله بردو حرکت کردیم. در ساعت 8 به پای کار رسیدیم و بعد از نرمش و معرفی ارکان برنامه به سمت قله به راه افتادیم. هوا مطبوع و آفتابی بود همراه با وزش باد.
بعد از حدود 1 ساعت پیمایش برای صرف صبحانه توقف کردیم. درختان ارس زیبا در منطقه بسیار چشم نوازی میکرد.
گروه با ریتم یکنواخت حرکت را آغاز کرد و بعد از حدود 1 ساعت پیمایش باد شدید شروع شد که دوستان با تجهیزاتی که در گروه گفته شده بود به مسیر ادامه دادند و در ساعت 12:30 روی قله بودیم . باد بسیار شدید بود برای همین فقط در حد 10 دقیقه جهت عکس یادگاری توقف داشتیم و بعد از آن به سمت پایین رهسپار شدیم. در ساعت 16:30  به ماشین ها رسیدیم و با پذیرایی آش رشته که خانواده آقای غلامی زحمت تهیه آن را کشیده بودند همگی به سلامت از هم خداحافظی کردیم و به سمت مشهد حرکت کردیم و در نهایت در ساعت 19 به مشهد رسیدیم.

_________________________
روابط عمومی باشگاه وزرشی کوهنورد