گزارش برنامه قله سوسن

تاریخ انتشار: شنبه 16 بهمن 1400 ساعت 08:34  
بخش: -

#گزارش_برنامه_قله_سوسن

🔷 #کوهنوردی_متوسط

🔸نام برنامه: قله سوسن
🔸سرپرست برنامه: آقای سعید سعیدی
🔸کمک سرپرست: دامون علیان
🔸زمان اجرا برنامه: 24 دی

در روز 24 دی به همراه دیگر همنوردان عزیز راس ساعت 6 صبح از آزادی 17 به سمت چناران به راه افتادیم، به دلیل مدیریت زمانبندی ترجیح سرپرست بر این شد که صبحانه در ماشین میل شود، بعد از رسیدن به روستای دُلمی و معرفی ارکان برنامه به سمت قله راه افتادیم.
حدود  4 ساعت تا قله پیمایش داشتیم و بعد از رسیدن به قله و استراحت و گرفتن عکس یادگاری از مسیر دیگری به سمت پایین دست برگشتیم. در این مسیر مکانی زیبا برای صرف ناهار بود که بعد از توقف و صرف ناهار به سمت ماشین حرکت کردیم که حدود ساعت 3 به ماشین رسیدیم و در نهایت برنامه در ساعت 4:30 در مشهد به پایان رسید.


_______
روابط عمومی باشگاه ورزشی کوهنورد