گزارش برنامه صعود قله قوچگر

تاریخ انتشار: سه شنبه 12 بهمن 1400 ساعت 10:26  
بخش: -

#گزارش_برنامه_قله_قوچگر

🔸نام برنامه: قله قوچگر
🔸نام مکان برنامه: دیزباد نیشابور
🔸ساعت حرکت: ساعت 5 صبح
🔸سرپرست برنامه: آقای محمدرضا شاکری
🔸کمک سرپرست1: آقای محمدباقر سالمجو
🔸کمک سرپرست2: آقای دامون علیان

به نام خدا
در ساعت 5 صبح روز 1 بهمن به همراه دیگر همنوردان گرامی از آزادی 17 به سمت نیشابور قله قوچگر حرکت کردیم. در ساعت 7:30 صبح به پای کار رسیدیم. در ابتدای مسیر به دلیل بارش های روزهای گذشته برف خوبی در منطقه وجود داشت، بعد از کمی پیمایش صبحانه را صرف کردیم و در هوای نسبتا نیمه ابری به پیمایش ادامه دادیم.
در بین راه حدود یک ساعت از حرکت، هوا ابری شد و بارندگی برف بود. تعدادی از دوستان به سمت ماشین ها برگشتند و بقیه به سمت قله رهسپار شدند. در ساعت 11 به قله رسیدیم و بعد 10 دقیقه توقف جهت عکس یادگاری به سمت پایین به راه افتادیم. سرعت باد به همراه بارندگی دید را محدود کرده بود. در نهایت در ساعت 13:15 همگی به سلامت به ماشین ها رسیدیم و در ساعت 16 در مشهد برنامه به پایان رسید.

______________________
روابط عمومی باشگاه ورزشی کوهنورد