ضوابط ثبت نام در برنامه ها

  1. مبنای تعیین مهلت ثبت نام برای برنامه های چند روزه، تعداد روزهای آن برنامه خواهد بود. این مقرره کلی است ولیکن اعلام باشگاه، که قاعدتا با نظر مثبت سرپرست است، ملاک اصلی برای شرکت کنندگان میباشد. سرپرست می تواند باذکر دلایل خود به صورت مکتوب از باشگاه بخواهد که مهلت ثبت نام کمتر و یا بیشتر از قاعده کلی باشد، که مراتب در اعلام اولیه اطلاع رسانی میشود. به هر صورت بایستی 48 ساعت از قبل از اجرای برنامه، لیست نهایی شده باشد.
  2. در برنامه های بیشتر از یک و نیم روز حضور افراد در برنامه بایستی با موافقت سرپرست برنامه باشد.هر چند در برنامه های کوتاه مدت هم سرپرستان می توانند با ذکر دلایل، با حضور برخی افراد در برنامه مخالفت نمایند، لیکن معمولا در این گونه برنامه ها پس از ثبت نام و تهیه لیست و در آخرین لحظات ، لیست افراد و برگه سرپرستی به سرپرست برنامه تحویل می شود.
  3. در مقررات فوق تعداد افراد برنامه ، ظرفیت خودرو، منطقه، شرایط جوی و ... می تواند باعث تغییر در مهلت زمان، و یا شکل اجرای برنامه شود که مراتب در وقت مقتضی اطلاع رسانی می شود.
  4. ثبت نام پس از مهلت داده شده (که تا 48 ساعت قبل از اجرای برنامه می تواند تمدید شود)، صرفا با پرداخت 20درصد اضافه انجام می شود. که این گونه ثبت نام خارج از وقت مقرر، به عنوان رزرو صورت می گیرد که اعلام قطعی حضور آنان در برنامه حداکثر تا 24 ساعت قبل از اجرای برنامه خواهد بود و باشگاه تعهد قطعی برای حضورشان در برنامه ندارد.
  5. هزینه برنامه در اطلاعیه های ثبت نام اعلام، و کل هزینه قبل از اجرای برنامه اخذ خواهد شد. ضمن اینکه در صورت بدهی عضو، بایستی تسویه حساب شده باشد.
  6. از آنجا که واریز وجه برای پرداخت هزینه عضو و غیر عضو متفاوت است این مبلغ در موقع ثبت نام در پرتال به صورت اتوماتیک لحاظ خواهد شد.
  7. تعیین مهلت ثبت نام برای نظم و سازماندهی برنامه است، لیکن در مواردی که ظرفیت برنامهاز نظر تعداد شرکت کنندگان محدود است،تکمیل ظرفیت ملاک بوده و از لحظه اعلام، ثبت نام صورت می گیرد و ممکن است قبلاز اتمام مهلت ثبت نام ظرفیت تکمیل شود.
  8. برنامه های خارج از تقویم، بنا به در خواست سرپرست و رعایت مقررات مربوطه است که ثبت نام اعضا نیز مشمول همین مقررات است، و در صورت موازی بودن یا موثر بودن آن برنامه با برنامه تقویم شده، الزاما برنامه پیشنهادی خارج از تقویم بایستی حداقل یک ماه زودتر و یا دیرتر انجام شود.
  9. شرایط کنسل شدن برنامه و انصراف:

الف)اجرای صحیح و ایمن برنامه برای برگزارکنندگان در اولویت قرار دارد، لذا در هر مرحله ای چه قبل و چه در حین سفر، سرپرست برنامه حق کنسل کردن آن را دارد.

ب)شرایط آبو هوایی در سفرهای کوهنوردی و طبیعت گردی به دلیل ایجاد شرایط نا ایمن می تواند باعث کنسل شدن برنامه گردد.

ج)در صورت کنسل شدن برنامه قبل از شروع از طرف برگزار کنندگان، تمام وجه پرداختی عودت داده می شود.

د)در صورت کنسل شدن برنامه پس از شروع برنامه، هزینه های صرف شده کسر و باقی آن بازگردانده می شود.

ه)در صورت انصراف عضو در حضور در برنامه طبق قاعده زیر و پس از اجرای برنامه مبلغ عودت داد می شود:

تعداد روزها

وجه غیر قابل استرداد

10 درصد

50 درصد

100 درصد

یک روزه

تا ساعت 21 دو روز قبل از برنامه

تا ساعت 10 روز قبل از برنامه

پس از ساعت 10 روز قبل از برنامه

یک و نیم روزه

تا ساعت 12 روز قبل از برنامه

تا ساعت 21 روز قبل از برنامه

پس از ساعت 21 روز قبل از برنامه

چند روزه

در طول مدت مهلت ثبت نام

تا 48 ساعت قبل از شروع برنامه

کمتر از 48 ساعت مانده به شروع برنامه

 

 

  1. مقررات کلی دریافت و پرداخت وجه:

الف)باشگاه برای هرگونه دریافتی وجه از افراد از هر بابت و هر مبلغ، برگه رسید وجه صادر می کند. و برای واریزی های کارت به کارت و یا واریزی به حساب باشگاه نیز با ارائه سند واریزی، رسید مربوطه صادر و تحویل می شود.

ب)هر گونه استرداد وجه از باشگاه پس از تایید مدیر و تایید حسابداری، صرفا با ارائه رسید وجه صورت میگیرد که می طلبد اعضا در نگهداری رسید وجه پرداختی به باشگاه دقت کافی داشته باشند.