پیمایش دره ابدال آباد (جمعه ۱ تیرماه ۱۴۰۳)

تاریخ انتشار: دوشنبه 11 تیر 1403 ساعت 09:03  
بخش: -

به نام خالق زیبایی ها
گزارش برنامه دره و آبشار ابدال آباد تربت جام
جمعه اول تیرماه ۱۴۰۳
جمعه ساعت ۵ صبح طبق قرار در محل ایستگاه آزادی ۱۵ حاضر شدیم
متاسفانه یکی از دوستان با وجود تماسهای مکرر حاضر نشد
در ساعت ۵ و ۱۵ دقیقه به اتفاق ۸ نفر از دوستان باشگاه برای عزیمت به دره و آبشار زیبای ابدال آباد حرکت کردیم
ساعت ۷ و ۵۰ دقیقه در ابتدای مسیر دره از مینی بوس پیاده شدیم و پس از آشنایی با دوستان پیمایش شروع کردیم
ساعت ۹ صبح در جایی بسیار زیبا در کنار رودخانه برای صرف صبحانه و استراحت توقف کردیم
لذت تماشای دره و رودخانه زیبا گذر زمان رو برای دوستان بسیار روح نواز کرده بود
ساعت ۱۰ به اتفاق دوستان ادامه مسیر دره به سمت آبشار رو طی کردیم و دوستان با عکاسی از طبیعت بکر و مفرح لحظات بیاد ماندنی رو ثبت کردند
ساعت ۱۲ به انتهای دره رسیدیم با درخواست دوستان مسیر ارتفاعات انتهای دره را ادامه دادیم و از میان درختان ارس که زیبایی دامنه ها با هوای عالی و وزش باد ملایم صد چندان کرده بود حسابی استفاده کردیم
ساعت ۱۳ از همان مسیر برگشتیم در انتهای دره. کنار چشمه آب گوارا استراحت کردیم و ناهار رو  دوستان صرف کردند
ساعت ۴ از انتهای دره به سمت مینی بوس حرکت کردیم
ساعت ۱۸ در محل مینی بوس رسیدیم و به سمت مشهد حرکت کردیم
ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه مشهد رسیدیم
سپاس از همراهی دوستان و شما بزرگواران

 

ممنون از آقای هادی غلامی سرپرست محترم برنامه بابت گزارش برنامه