قله چمن 1 و 2 و 3 (جمعه 1 دی ماه 1402)

تاریخ انتشار: پنج شنبه 7 دی 1402 ساعت 22:20  
بخش: -

ساعت ۵:۷ صبح بخاطر تاخیر یکی از دوستان با تعداد ۱۲ نفر  از مشهد راه افتادیم 

ساعت ۶:۳۰ کنار استخر پای کار رسیدیم
ساعت ۶:۳۳دقیقه استارت صعود

بخاطر مصدومیت یکی از همنوردان تصمیم گرفتم ایشون برگردن و داخل مینی بوس منتظر باشن .
با تعداد ۱۱ نفرصعود رو ادامه دادیم

ساعت ۸:۴۳ صعودقله چمن ۱ و گرفتن عکس

بخاطر وجود باد شدید در قله به سمت چمن ۲ حرکت کردیم و در ابتدای دره شیشه گران بخاطر نبود باد و شرایط مناسب صرف صبحانه انجام شد
ساعت ۹ تا ۹:۲۲ صرف صبحانه

در میانه راه به شدت باد افزوده شد و باد ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر رو تجربه کردن دوستان

ساعت ۱۱:۴۷صعود قله چمن ۲

بخاطروجود باد شدید  تصمیم گرفتم  ۶ نفر رو به رضایت خودشون به سرپرستی اقای عوض نیا در دامنه و پناه نگه دارم که  استراحت کنند و من با ۳ نفربه سمت چمن ۳ حرکت کنیم 

ساعت۱۱:۴۸ حرکت بسمت چمن ۳

ساعت ۱۲:۱۰صعود موفق ۳ نفر به همراه خودم

ساعت ۱۲:۳۶ همراه شدن با بقیه همنوردان و فرود از دره بخاطر باد شدید تصمیم گرفته شد سریعا ارتفاع کم کنیم و از خط الرئس برنگردیم تا با باد کمتر درگیر باشیم

ساعت ۱۵:۳۰دقیقه کنار مینی بوس و برگشت به سمت مشهد

 

سپاس فراوان از آقای کوشکی سرپرست محترم برنامه بابت تهیه گزارش کامل