آبشارهای اخلمد (جمعه 15 دی ماه 1402)

تاریخ انتشار: دوشنبه 25 دی 1402 ساعت 00:05  
بخش: -

جمعه ۱۵ دیماه ۱۴۰۲ در حالی به نیمه اولین ماه زمستان رسیدیم که هنوز خبری از رد پای برف نیست و روزهای گرمی را از ابتدای زمستان گذراندیم و در حالیکه هر سال در این روزها به دیدار  قندیل های زیبای آبشارهای یخ زده اخلومد میرفتیم اما امسال هوایی پاییزی را در نیمه دیماه تجربه میکردیم.
همراه با ۹ تن از همنوردان پرانرژی ساعت ۶:۴۵ صبح از محل قرار به سمت روستای اخلومد حرکت کردیم.
به علت تاخیر یکی از دوستان به ناچار لحظاتی را در مسیر منتظر ماندیم تا اون نیز به ما ملحق شود.
ساعت ۸:۳۰ صبح به روستای اخلومد رسیدیم و پیمایش خودمان را در دره آغاز کردیم.
اخلومدی که این موقع سال باید با احتیاط در مسیر برفی  و در بعضی نقاط یخ زده اش ، پیمایش میکردیم.
دره بسیار خلوت بود و به جز افراد محلی کسی دیگر در دره تردد نمیکرد.
ساعت ۹:۳۰ برای صرف صبحانه آماده شدیم و بعد از آن به سمت آبشار اول شروع به حرکت کردیم.
آبشار اول آب بسیار کمی داشت .
حرکت خود را به سمت آبشار دوم که از انتهای دره اجنه وارد دره اخلومد میشود( به روایتی آبشار سوم)
ادامه دادیم . بعد از بازدید و گرفتن عکس مسیر را به سمت دره پلنگ و آبشار دیگ رستم ادامه دادیم.
حدود ساعت ۱۲به آنجا رسیدیم.
چون تعداد نفرات کم بود و حجم آب مسیر هم زیاد نبود با مشورت دوستان قرار شد مسیر را تا انتهای دره و آبشار آخر اخلومد ادامه دهیم .
مسیر از این قسمت یکم چالش بیشتری دارد و یکی دو جا هم مسیر دست به سنگ هست که با کمک یکدیگر مسیر را طی نمودیم و به آبشار انتهایی رسیدیم .
بعد از کمی استراحت و گرفتن عکس یادگاری حرکت خود را به روستا آغاز نمودیم.
حدود ساعت ۱۳:۳۵ برای صرف نهار توقف کردیم و بعد حرکت خود را ادامه دادیم تا بالاخره در ساعت ۱۶:۳۰ در روستا سوار بر مینی بوس به سمت مشهد حرکت کردیم.

 

سپاس از سرپرست محترم برنامه آقای بیژن فاتحی بابت تنظیم گزارش کامل برنامه