پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذرماه 1402)

تاریخ انتشار: شنبه 4 آذر 1402 ساعت 13:00  
بخش: -

صبح پاییزی روز ۳ آذر ماه ساعت ۶:۳۰ صبح به همراه ۳۴ نفر از همنوردان پرانرژی به سمت دره خوشرو نغندر حرکت کردیم
ساعت ۷:۳۰ به ابتدا دره خوشرو رسیدیم
سپس در مورد برنامه توضیحاتی داده شد و ارکان گروه معرفی شدن
بعد از مدتی پیمایش ساعت ۸:۱۰ تا ۹ برای صرف صبحانه توقف کردیم
بعد از صبحانه ادامه مسیر را انجام دادیم
در طی مسیر پاکسازی دره خوشرو توسط آقای موسوی و بقیه همنوردان انجام شد
ساعت ۱۱:۱۰ به نزدیک های انتها دره خوشرو رسیدیم و دوستان استراحتی انجام دادن
طی هماهنگی هایی که از قبل انجام شده بود باغی در ابتدا دره خوشرو کرایه شده بود که دوستان برای ناهار و استراحت در انجا سپری کنن
ساعت ۱۲:۵۰ به محل استراحت در باغ رسیدیم و تا ساعت ۱۵ در انجا بودیم
ساعت ۱۵:۲۰ سوار مینی بوس شدیم و بعد از آن با موافقت همه دوستان به سمت طرقبه برای صرف بستنی رهسپار شدیم و ساعت ۱۷ همه اعضا تیم به مشهد رسیدیم
به امید دیدار همه دوستان و همنوردان در برنامه های آتی
کادر اجرایی تیم
سرقدم:آقای علی عظیمی نیا
عقب دار:آقای مجتبی زارع

با تشکر از سرپرست محترم آقای یاسین خسرومنش بابت تنظیم گزارش برنامه