پیمایش دره و آبشار کنگ (جمعه 12 آبان 1402)

تاریخ انتشار: سه شنبه 23 آبان 1402 ساعت 17:04  
بخش: -

گزارش برنامه دره کنگ
صبح پاییزی روز ۱۲ آبان ماه ساعت ۶ صبح از مشهد با ۱۹ نفر از همنوردان بانشاط به سمت دره و روستای کنگ حرکت کردیم.
ساعت ۷:۱۵ به روستای کنگ رسیدیم
و بعد از مدتی پیمایش در ساعت ۸:۱۵ تا ۹ برای صرف صبحانه توقف نمودیم.
بعد از صبحانه تا ساعت ۱۱:۲۰ حرکت کردیم و تا انتهای دره کنگ پیش رفتیم.
دوستان برای صرف نهار و استراحت توقف نمودند.
تا ساعت ۱۳ همراه دوستان کنار آبشار و در انتهای دره توقف نمودیم.
و بعد از استراحت ساعت ۱۳ به سمت مینی بوس حرکت کردیم و حدود ساعت ۱۵:۱۵ به مینی بوس رسیدیم و سوار شدیم و به سمت مشهد حرکت کردیم.
ساعت ۱۷ همراه با همه دوستان به مشهد رسیدیم.
به امید دیدار دوستان در برنامه های آتی

سپاس از سرپرست محترم بابت تهیه گزارش برنامه