خط الراس قلل مرتفع نیشابور (سرعس ،گریوه ،کمر زرد) 10شهریور 1402

تاریخ انتشار: شنبه 18 شهریور 1402 ساعت 19:32  
بخش: -

به نام خالق کوهستانها

گزارش برنامه صعود به سه قله سرعس .گریوه .کمرزرد.
شهرنیشابور .روستا بار

صبح جمعه دهم شهریور ماه 1402 ساعت 4صبح  به سرپرستی آقای امیر خداخواه و مربی مسعول فنی تیم آقای علی اصغر علیزاده
ب همراه همنوردان باشگاه کوهنورد به سمت روستای زیبای بار در منطقه نیشابور حرکت کردیم
ساعت هفت نیم به رودخانه بار رسیدیم بعد از آماده سازی تیم و معارفه افراد و معرفی ارکان اصلی تیم ساعت هشت پیمایش روا برقصد صعود قله سرعس شروع کرده با توجه به بکر بودن منطقه مسیر قله ها فاقد پاکوب بود این امر انرژی بیشتری می طلبید ولی زیبایی های مسیر وفراوانی فسیل های زیبا وکه نشان از گذشته ی زنده ی منطقه بود متوجه سختی مسیر نشدیم ساعت 11:30 بر چکاد قله ی سرعس ایستادیم وبعد از گرفتن عکس یادگاری خوردن تنقلات ب مسیر خود ادامه داده ساعت 2ظهر قله ی گریوه صعود کردیم بعد از استراحت مختصری ب سمت قله ی کمرزد پیمایش خود را ادامه دادیم ساعت چهار عصر همه ی افراد تیم برچکاد  قله ی کمرزرد ایستادیم و بعد از گرفتن عکس وخوردن ناهار فرود آمدیم وبعد از یک ساعت فرود به چشمه ی خنکی در میانه مسیر رسیدیم بعد خوردن آب خنک وگوارا وادامه مسیر دادیم ساعت هشت عصر همه افراد بسلامتی ب پایان مسیر رسیدن وبه سمت مشهد حرکت کردیم.

ارتفاع ابتدای مسیر 2650متر
بلندترین نقطه ی ارتفاعی 2900متر
مسافت پیمایش شده 16کیلومتر

تهیه گزارش از سرپرست محترم آقای امیر خداخواه