پیمایش دره شمخال 2 الی 3 شهریور ماه 1402

تاریخ انتشار: یک شنبه 12 شهریور 1402 ساعت 14:43  
بخش: -

گزارش برنامه دره شمخال 
سرپرست آقای هادی ظهوریان
 مربی آقای  علی معرفی نژاد 

باسلام
روز پنجشنبه ۲ شهریور ساعت ۶:۳۰  بعداظهر با اتوبوس از ایستگاه گلبهار به طرف باجگیران حرکت کردیم و ساعت ۱۰/۱۵ به محل کمپ  پارک باجگیران  رسیدیم
 پس از بر پایی چادر ها نفرات به شام خوردن و استراحت پرداختند و صبح ساعت ۳:۳۰ بیدارباش و ساعت ۴  اتوبوس به طرف روستای شمخال حرکت کرد و پس از رسیدن به روستا دوستان پیمایش دره شمخال رو با سر قدمی اقای معرفی نژاد و عقبداری اقای ظهوریان شروع کردند 
 دره نسبتا خلوت بود آب زلال و با اینکه گمان میرفت در شهریور اب کم میشود ولی کماکان اب مانند قبل خوب بود
 ساعت ۱۲ ظهر به کبوتر خانه رسیدیم و به یک ساعت برای نهار و استراحت در نظر گرفتیم و ساعت یک بعد ازظهر پیمایش مجدد اغاز و در ساعت ۱۶:۳۰ به پارکینگ رسیدیم که اتوبوس ساعت ۱۷ با یک ساعت خلف وعده امد و پس از تعویض لباس اتوبوس بطرف مشهد حرکت و ساعت ۱۰ شب همه دوستان سلامت در میدان پارک از اتوبوس پیاده شدند.

سپاس از دوستان شرکت کننده در برنامه

گزارش از سرپرست محترم آقای هادی ظهوریان