صعود قله فلسکه 26 اسفند 1401 (آخرین جمعه سال 1401)

تاریخ انتشار: یک شنبه 28 اسفند 1401 ساعت 10:32  
بخش: -

گزارش برنامه صعود قله فلسکه ۳۱۵۰ متر آخرین جمعه اسفندماه۱۴۰۱

تاریخ اجرا: 26 اسفند

سرپرست: رسول منوچهرآبادی


طبق برنامه ریزی قبلی راس ساعت ۵/۳۰ تیم ۱۶ نفره با یکدستگاه مینی بوس به سمت روستای کنگ حرکت کردیم.
بعد از طی میسر خاکی، تیم از ماشین پیاده و کوله های اعضا با وسیله شخصی یکی از دوستان به پای چشمه منتقل شد و حدود ۳ کیلومتر مسیر باقی مانده تا پای چشمه پیمایش گردید.
پس از صرف صبحانه و انجام نرمش و حرکات کششی و همچنین معرفی مجدد اعضا به یکدیگر و تعیین ارکان تیم توسط سرپرست برنامه توضیحات لازم ارائه و برنامه صعود از ساعت ۹ به سرقدمی آقای توحیدی آغاز شد.
در طی پیمایش مسیر بعد از ارتفاع ۲۵۰۰ متر گاها با بارش پراکنده باران در حد چند دقیقه مواجه بودیم و سرعت باد حدود۲۰ کیلومتر بود.
تمامی اعضا با ریتمی ملایم و هماهنگ در ساعت ۱۲ موفق به صعود قله شدند
سرعت باد در قله حدو ۴۵ کیلومتر بود.
 پس از استراحت در داخل و پیرامون سنگ چین و گرفتن عکس ساعت ۱۲/۳۰ حرکت به سمت پایین آغاز و حدود ساعت ۳ همگی در کنار چشمه مشغول صرف ناهار شدند.
پس از صرف ناهار ساعت ۴ حرکت به سمت مینی بوس آغاز و حدود ساعت ۵ سوار ماشین شده و همگی اعضای تیم در کمال صحت و سلامت پس از اجرای یک برنامه نیمه دشوار و موفق حدود ساعت ۷ به مشهد مقدس بازگشتند.

 

گزارش: رسول منوچهرآبادی