پیمایش دره و آبشار بابا رمضان 10 شهریورماه 1402

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 شهریور 1402 ساعت 17:49  
بخش: -

به نام خداوند نقش و نشان خداوند بخشنده مهربان 
در صبح جمعه ساعت 4 بامداد به همراه 19 نفر از همراهان جان به سمت دیار شاهان و پادشاهان 
یعنی کالت نادری به راه افتادیم و حوالی ساعت 8 به روستای سرسبز و با صفای بابارمضان رسیدیم که جلوه 
ی گندمزارها و خروش رودخانه زیباییش را صد چندان کرده بود ، ساعت 30 /8 در مسیر رودخانه شروع به 
پیمایش کردیم و ساعتی بعد برای صرف صبحانه و آشنایی با موقعیت سیاسی و جغرافیایی منط قه که یکی از 
دوستان عزیز راجع ب ه ان توضیحاتی ایراد کردند توقف نمودیم و مجددا ساعت 10 به سمت آبشار حرکت 
نمودیم . با صدای خنده ی همنوردان و لطف خوش در ساعت 12 به آبشار رسیدیم و پس از آب بازی و صرف 
ناهار ساعت 1 ظهر به سمت روستا عزیمت نمودیم ، رودخانه ی پر آب و درختان تنومند دل کندن از طبیعت 
زیبای منطقه را دشوار کرده بود اما سرانجام در ساعت 3 به روستا رسیدیم و پس از تعویض لباس در ساعت 
30/3 به سمت مشهد راه افتادیم و این برنامه مفر ح در ساعت 8 شب در کنار یک تیم منسجم و با اخالق به 
پایان رسید 
شادمانی و لبخند همراه همیشگی اتان
سرپرست : دانیال نباتی 
عقب دار : علی عظیمی نیا
سرقدم : ناصر علیچی

تنظیم گزارش از سرکار خانم سلما پورحکاک