صعود قله مودت - 18 شهریور 1401

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 شهریور 1401 ساعت 10:10  
بخش: -

#گزارش_برنامه_قله_مودت

سرپرست: آقای دامون علیان
تاریخ اجرا: 18 شهریور 

ساعت 6 صبح روز 18 شهریور از ایستگاه گلبهار به همراه دیگر همنوردان مان به سمت دهبار به راه افتادیم، حوالی ساعت 7 صبح به محل شروع پیمایش که همان روستای دهبار بود رسیدیم. 
بعد از کمی پیمایش مکان مناسبی جهت صرف صبحانه انتخاب کردیم و حدود 20 دقیقه بعد پیمایش به سمت قله آغاز شد. روز گرمی بود اما نسیم ملایمی می وزید و همین امر باعث شده بود تا بتوانیم بهتر گرما را تحمل کتیم. در طول مسیر چشمه آب وجود نداشت و دوستان باید برای خودشان آب تهیه میکردند و به همین سبب کوله ها کمی سنگین تر شود. بعد از حدود 3 ساعت پیمایش به قله رسیدیم. در محل قله تابلویی مثلثی وجود دارد که فقط نام قله در آن درج شده، ارتفاع حدود 2554 متر با کمی خطا می باشد. 
بعد از استراحت و گرفتن تصاویر یادگاری به سمت دره حرکت کردیم. بعد از تقریبا 2 ساعت پیمایش به رودخانه دهبار رسیدیم و ناها را در همانجا صرف کردیم. در آنجا مهمان چایی اهالی محترم بودیم. حدود ساعت 4 عصر به سمت مینی بوس به راه افتادیم و تمام مسیر برگشت از کنار رودخانه عبور کردیم تا حوالی ساعت 6 به ماشین رسیدیم و به سمت مشهد برگشتیم. 
تقریبا ساعت 7:30 همگی سلامت به مشهد رسیدیم.
گزارش: شیما تهرانی
___________________
روابط عمومی باشگاه ورزشی کوهنورد