گزارش برنامه آبشار شش آب - تاریخ 1 الی 3 اردیبهشت 1401

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 خرداد 1401 ساعت 08:52  
بخش: -

#گزارش_برنامه_آبشار_شش_آب
#کوهپیمایی_متوسط

🔸نام برنامه: آبشار ششو به روستای خاکستر
🔸مکان برنامه: هزار مسجد
🔸سرپرست برنامه: آقای دامون علیان
🔸زمان اجرا برنامه: از 1 الی 3 اردیبهشت

روز یکم اردیبهشت ماه ساعت 14 به همراه همنوردانمان در باشگاه کوهنورد و باشگاه همدلانه به سمت منطقه هزارمسجد حرکت کردیم. پس از طی مسافتی به روستا خرکت رسیدیم که توسط نیسان ها به سمت تخته سیستان به راه افتادیم، حدود ساعت 7 عصر به منطقه تخته سیستان رسیدیم.
محل کمپ در کنار خانه های روستایی عشایر بسیار عالی بود که شب را در همان منطقه کمپ زدیم
صبح به سمت آبشار ششو در سمت دره نورعلی حرکت کردیم و حدود 3 ساعت بعد به آبشار رسیدیم ولی متاسفانه بدلیل خشکسالی آب کمی داشت . بعد از صرف ناهار در کنار خانه های روستایی اتراق کردیم و شب را در همانجا کمپ زدیم . آسمان در طول پیمایش آفتابی ولی حوالی ساعت 20:00 شاهد بارش های پراکنده در منطقه بودیم .صبح روز بعد ساعت 7 صبح بیدار شدیم و به سمت روستای خاکستر به راه افتادیم و بعد از چند ساعت پیمایش و عبور از رودخانه ناهار را بعد از روستا  صرف کردیم . حوالی ساعت  5 عصر سوار مینی بوس شدیم و به مشهد برگشتیم .

__________________
روابط عمومی باشگاه ورزشی کوهنورد