• در کنار هم قویتریم

    در کنار هم قویتریم

به وب سایت باشگاه کوهنورد خوش آمدید

با ما به جذاب ترین نقاط ایران سفر کنید

آخرین مطالب و اخبار

خط الراس قلل مرتفع نیشابور (سرعس ،گریوه ،کمر زرد)  10شهریور 1402
18 شهریور

خط الراس قلل مرتفع نیشابور (سرعس ،گریوه ،کمر زرد) 10شهریور 1402

خط الراس قلل مرتفع نیشابور (سرعس ،گریوه ،کمر زرد) 10شهریور1402

پیمایش دره و آبشار بابا رمضان 10 شهریورماه 1402
13 شهریور

پیمایش دره و آبشار بابا رمضان 10 شهریورماه 1402

پیمایش دره و آبشار بابا رمضان 10 شهریورماه 1402

پیمایش دره و آبشار امرودک 27 مردادماه 1402
13 شهریور

پیمایش دره و آبشار امرودک 27 مردادماه 1402

پیمایش دره و آبشار امرودک 27 مرداد ماه 1402

پیمایش دره دهبار 3 شهریورماه 1402
12 شهریور

پیمایش دره دهبار 3 شهریورماه 1402

پیمایش دره دهبار 3 شهریورماه 1402

صعود قله شیرباد آمادگی قله سبلان 20 مرداد 1402
12 شهریور

صعود قله شیرباد آمادگی قله سبلان 20 مرداد 1402

صعود قله شیرباد آمادگی قله سبلان 20 مرداد ماه 1402

پیمایش دره شمخال 2 الی 3 شهریور ماه 1402
12 شهریور

پیمایش دره شمخال 2 الی 3 شهریور ماه 1402

پیمایش دره شمخال 2 الی 3 شهریورماه 1402

پیمایش غار مغان 20 مردادماه 1402
12 شهریور

پیمایش غار مغان 20 مردادماه 1402

پیمایش غار مغان 20 مردادماه 1402

پیمایش دره هفت غار نیشابور 13 مردادماه 1402
12 شهریور

پیمایش دره هفت غار نیشابور 13 مردادماه 1402

پیمایش دره هفت غار نیشابور 13مردادماه 1402

 

صعود قله فلسکه 26 اسفند 1401 (آخرین جمعه سال 1401)
28 اسفند

صعود قله فلسکه 26 اسفند 1401 (آخرین جمعه سال 1401)

صعود قله فلسکه 26 اسفند 1401 (آخرین جمعه سال 1401)

گزارش برنامه صعود قله بینالود تاریخ 12 اسفند 1401
14 اسفند

گزارش برنامه صعود قله بینالود تاریخ 12 اسفند 1401

گزارش برنامه صعود قله بینالود تاریخ 12 اسفند 1401

دوره برگزار شده هواشناسی
8 اسفند

دوره برگزار شده هواشناسی

دوره برگزار شده هواشناسی تاریخ 5 اسفند

گزارش برنامه صعود قله قوچگر - تاریخ 5 اسفند 1401
8 اسفند

گزارش برنامه صعود قله قوچگر - تاریخ 5 اسفند 1401

گزارش برنامه صعود قله قوچگر - تاریخ 5 اسفند 1401

گزارش برنامه صعود قله شیرکوه یزد - تاریخ 19 الی 22 بهمن 1401
8 اسفند

گزارش برنامه صعود قله شیرکوه یزد - تاریخ 19 الی 22 بهمن 1401

گزارش برنامه صعود قله شیرکوه یزد - تاریخ 19 الی 22 بهمن 1401

گزارش برنامه صعود قله توچال - تاریخ 13 الی 15 بهمن 1401
25 بهمن

گزارش برنامه صعود قله توچال - تاریخ 13 الی 15 بهمن 1401

گزارش برنامه صعود قله توچال - تاریخ 13 الی 15 بهمن 1401

گزارش برنامه صعود قله فلسکه - 9 اردیبهشت 1401
22 بهمن

گزارش برنامه صعود قله فلسکه - 9 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه صعود قله فلسکه - 9 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه دره جُنگ - 23 اردیبهشت 1401
22 بهمن

گزارش برنامه دره جُنگ - 23 اردیبهشت 1401

گزارش برنامه دره جُنگ - 23 اردیبهشت 1401