• در کنار هم قویتریم

    در کنار هم قویتریم

به وب سایت باشگاه کوهنورد خوش آمدید

با ما به جذاب ترین نقاط ایران سفر کنید

برنامه‌های آتی

  • همه
  • آموزشی رسمی فدراسیون
  • کوهنوردی

آخرین مطالب و اخبار

صعود خط الراس شیرباد به بینالود (جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳)
11 تیر

صعود خط الراس شیرباد به بینالود (جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳)

صعود خط الراس شیرباد به بینالود (جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳)

پیمایش دره ابدال آباد (جمعه ۱ تیرماه ۱۴۰۳)
11 تیر

پیمایش دره ابدال آباد (جمعه ۱ تیرماه ۱۴۰۳)

پیمایش دره ابدال آباد (۱ تیرماه ۱۴۰۳)

صعود قله فلسکه (جمعه ۱ تیرماه ۱۴۰۳)
11 تیر

صعود قله فلسکه (جمعه ۱ تیرماه ۱۴۰۳)

صعود قله فلسکه (جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳)

پیمایش دره ازغد (جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳)
11 تیر

پیمایش دره ازغد (جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳)

پیمایش دره ازغد (جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳)

صعود قله قوچگر  (جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳)
11 تیر

صعود قله قوچگر (جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳)

صعود قله قوچگر (جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳)

قله تفتان (18 الی 22 بهمن 1402)
2 اسفند

قله تفتان (18 الی 22 بهمن 1402)

قله تفتان (18 الی 22 بهمن 1402)

قله سوسن (جمعه 6 بهمن 1402)
29 بهمن

قله سوسن (جمعه 6 بهمن 1402)

قله سوسن (جمعه 6 بهمن 1402)

آبشارهای اخلمد (جمعه 15 دی ماه 1402)
25 دی

آبشارهای اخلمد (جمعه 15 دی ماه 1402)

آبشارهای اخلمد (جمعه 15 دی ماه 1402)

قله رونج (جمعه 10 آذر 1402)
7 دی

قله رونج (جمعه 10 آذر 1402)

قله رونج (جمعه 10 آذر 1402)

قله چمن 1 و 2 و 3 (جمعه 1 دی ماه 1402)
7 دی

قله چمن 1 و 2 و 3 (جمعه 1 دی ماه 1402)

قله چمن 1 و 2 و 3 (جمعه 1 دی ماه 1402)

صعود قله اوشک (جمعه 17 آذر 1402)
28 آذر

صعود قله اوشک (جمعه 17 آذر 1402)

صعود قله اوشک (جمعه 17 آذر 1402)

صعود قله شیرباد آمادگی قله هزار (جمعه 17 آذرماه 1402)
25 آذر

صعود قله شیرباد آمادگی قله هزار (جمعه 17 آذرماه 1402)

صعود قله شیرباد آمادگی قله هزار (جمعه 17 آذرماه 1402)

پیمایش تنگل مراغه (جمعه 10 آذرماه 1402)
21 آذر

پیمایش تنگل مراغه (جمعه 10 آذرماه 1402)

پیمایش تنگل مراغه (جمعه 10 آذر 1402)

قله باباسبز (جمعه 3 آذرماه 1402)
9 آذر

قله باباسبز (جمعه 3 آذرماه 1402)

قله باباسبز(جمعه 3 آذرماه 1402)

پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذرماه 1402)
4 آذر

پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذرماه 1402)

پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذر 1402)

پیمایش دره اسجیل (جمعه 26 آبان 1402)
4 آذر

پیمایش دره اسجیل (جمعه 26 آبان 1402)

پیمایش دره اسجیل (جمعه 26 آبان 1402)