• در کنار هم قویتریم

    در کنار هم قویتریم

به وب سایت باشگاه کوهنورد خوش آمدید

با ما به جذاب ترین نقاط ایران سفر کنید

برنامه‌های آتی

  • همه
  • آموزشی غیر رسمی
  • آموزشی رسمی فدراسیون
  • کوهنوردی
  • کوهپیمایی

آخرین مطالب و اخبار

پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذرماه 1402)
4 آذر

پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذرماه 1402)

پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذر 1402)

پیمایش دره اسجیل (جمعه 26 آبان 1402)
4 آذر

پیمایش دره اسجیل (جمعه 26 آبان 1402)

پیمایش دره اسجیل (جمعه 26 آبان 1402)

صعود قله سرآخور (بلوران) (جمعه 26 آبان 1402)
29 آبان

صعود قله سرآخور (بلوران) (جمعه 26 آبان 1402)

صعود قله سرآخور (بلوران) (جمعه 26 آبان 1402)

صعود قله کماس (پنج شنبه 18 الی جمعه 19 آبان 1402)
23 آبان

صعود قله کماس (پنج شنبه 18 الی جمعه 19 آبان 1402)

صعود قله کماس (پنج شنبه 18 الی جمعه 19 آبان 1402)

پیمایش دره و آبشار کنگ (جمعه 12 آبان 1402)
23 آبان

پیمایش دره و آبشار کنگ (جمعه 12 آبان 1402)

پیمایش دره و آبشار کنگ (جمعه 12 آبان 1402)

صعود قله کیسمار (جمعه 12 آبان 1402)
18 آبان

صعود قله کیسمار (جمعه 12 آبان 1402)

صعود قله کیسمار (جمعه 12 آبان 1402)

پیمایش دره استاد (5 آبان 1402)
16 آبان

پیمایش دره استاد (5 آبان 1402)

پیمایش دره استاد (جمعه 5 آبان 1402)

صعود قله بینالود (جمعه 5 آبان 1402)
9 آبان

صعود قله بینالود (جمعه 5 آبان 1402)

صعود قله بینالود (جمعه 5 آبان 1402)

پیمایش دره جنگ (جمعه 28 مهر 1402)
1 آبان

پیمایش دره جنگ (جمعه 28 مهر 1402)

پیمایش دره جنگ (جمعه 28 مهر 1402)

صعود قله یامان داغی (پنج شنبه 27 الی جمعه 28 مهر 1402)
29 مهر

صعود قله یامان داغی (پنج شنبه 27 الی جمعه 28 مهر 1402)

صعود قله یامان داغی (پنج شنبه 27 الی جمعه 28 مهر1402)

پیمایش دره کشوه (جمعه 21 مهرماه 1402)
29 مهر

پیمایش دره کشوه (جمعه 21 مهرماه 1402)

پیمایش دره کشوه (جمعه 21 مهرماه 1402)

پیمایش دره مارشک  (جمعه 14 مهر 1402)
20 مهر

پیمایش دره مارشک (جمعه 14 مهر 1402)

پیمایش دره مارشک ( جمعه 14 مهرماه 1402,)

پیمایش دره و آبشار خرو (جمعه 7 مهرماه 1402)
15 مهر

پیمایش دره و آبشار خرو (جمعه 7 مهرماه 1402)

پیمایش دره و آبشار خرو (جمعه 7 مهرماه 1402)

قله قوچگر جمعه 7 مهر 1402
8 مهر

قله قوچگر جمعه 7 مهر 1402

قله قوچگر جمعه 7 مهر 1402

دوره برگزار شده  کارآموزی GPS  تاریخ 15 و 17 و 19 مرداد
8 مهر

دوره برگزار شده کارآموزی GPS تاریخ 15 و 17 و 19 مرداد

دوره برگزار شده
کارآموزی GPS
تاریخ 15 و 17 و 19 مرداد

علی بلاغ به قله تیوان جمعه 31 شهریور 1402
8 مهر

علی بلاغ به قله تیوان جمعه 31 شهریور 1402

علی بلاغ به قله تیوان جمعه 31 شهریور 1402