• در کنار هم قویتریم

    در کنار هم قویتریم

به وب سایت باشگاه کوهنورد خوش آمدید

با ما به جذاب ترین نقاط ایران سفر کنید

برنامه‌های آتی

  • همه
  • آموزشی رسمی فدراسیون
  • کوهنوردی
  • کوهپیمایی

آخرین مطالب و اخبار

قله تفتان (18 الی 22 بهمن 1402)
2 اسفند

قله تفتان (18 الی 22 بهمن 1402)

قله تفتان (18 الی 22 بهمن 1402)

قله سوسن (جمعه 6 بهمن 1402)
29 بهمن

قله سوسن (جمعه 6 بهمن 1402)

قله سوسن (جمعه 6 بهمن 1402)

آبشارهای اخلمد (جمعه 15 دی ماه 1402)
25 دی

آبشارهای اخلمد (جمعه 15 دی ماه 1402)

آبشارهای اخلمد (جمعه 15 دی ماه 1402)

قله رونج (جمعه 10 آذر 1402)
7 دی

قله رونج (جمعه 10 آذر 1402)

قله رونج (جمعه 10 آذر 1402)

قله چمن 1 و 2 و 3 (جمعه 1 دی ماه 1402)
7 دی

قله چمن 1 و 2 و 3 (جمعه 1 دی ماه 1402)

قله چمن 1 و 2 و 3 (جمعه 1 دی ماه 1402)

صعود قله اوشک (جمعه 17 آذر 1402)
28 آذر

صعود قله اوشک (جمعه 17 آذر 1402)

صعود قله اوشک (جمعه 17 آذر 1402)

صعود قله شیرباد آمادگی قله هزار (جمعه 17 آذرماه 1402)
25 آذر

صعود قله شیرباد آمادگی قله هزار (جمعه 17 آذرماه 1402)

صعود قله شیرباد آمادگی قله هزار (جمعه 17 آذرماه 1402)

پیمایش تنگل مراغه (جمعه 10 آذرماه 1402)
21 آذر

پیمایش تنگل مراغه (جمعه 10 آذرماه 1402)

پیمایش تنگل مراغه (جمعه 10 آذر 1402)

قله باباسبز (جمعه 3 آذرماه 1402)
9 آذر

قله باباسبز (جمعه 3 آذرماه 1402)

قله باباسبز(جمعه 3 آذرماه 1402)

پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذرماه 1402)
4 آذر

پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذرماه 1402)

پیمایش دره خوشرو (جمعه 3 آذر 1402)

پیمایش دره اسجیل (جمعه 26 آبان 1402)
4 آذر

پیمایش دره اسجیل (جمعه 26 آبان 1402)

پیمایش دره اسجیل (جمعه 26 آبان 1402)

صعود قله سرآخور (بلوران) (جمعه 26 آبان 1402)
29 آبان

صعود قله سرآخور (بلوران) (جمعه 26 آبان 1402)

صعود قله سرآخور (بلوران) (جمعه 26 آبان 1402)

صعود قله کماس (پنج شنبه 18 الی جمعه 19 آبان 1402)
23 آبان

صعود قله کماس (پنج شنبه 18 الی جمعه 19 آبان 1402)

صعود قله کماس (پنج شنبه 18 الی جمعه 19 آبان 1402)

پیمایش دره و آبشار کنگ (جمعه 12 آبان 1402)
23 آبان

پیمایش دره و آبشار کنگ (جمعه 12 آبان 1402)

پیمایش دره و آبشار کنگ (جمعه 12 آبان 1402)

صعود قله کیسمار (جمعه 12 آبان 1402)
18 آبان

صعود قله کیسمار (جمعه 12 آبان 1402)

صعود قله کیسمار (جمعه 12 آبان 1402)

پیمایش دره استاد (5 آبان 1402)
16 آبان

پیمایش دره استاد (5 آبان 1402)

پیمایش دره استاد (جمعه 5 آبان 1402)