گزارش برنامه صعود دماوند - جبهه جنوبی - 3 شهریور 1401

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 شهریور 1401 ساعت 09:51  
بخش: -

#گزارش_برنامه_صعود_دماوند 
تاریخ ۳ الی ۷ شهریور 
سرپرست: آقای محمد علیان 
جبهه جنوبی


سوم شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ عصر به همراه هنوردان باشگاه ورزشی کوهنورد از مشهد به شهر آمل و منطقه پلور رهسپار شدیم. 
روز جمعه ساعت ۷ صبح وارد قرارگاه پلور شدیم و از آنجا بوسیله پاترول به سمت گوسفندسرا حرکت کردیم. حدود ساعت ۱۰ صبح همه ی دوستان در محل حضور داشتند که با برپایی چادر محل کمپ اول مشخص شد و بعد از صرف ناهار و کمی استراحت در ساعت ۱۶ جهت هم هوایی به حدود ۵۰۰ متر بالاتر حرکت کردیم. بعد از حدود ۱ ساعت حضور در محل به سمت کمپ برگشتیم و شب را در گوسفندسرا استراحت کردیم. روز شنبه ۵ شهریور ساعت ۷:۳۰ با کوله حمله به سمت بارگاه سوم به راه افتادیم، وسایل اضافه را بوسیله قاطر به سمت بارگاه سوم ارسال کردیم. ساعت ۱۲:۳۰ به بارگاه سوم رسیدیم و کمپ شب دوم را برپا کردیم. حدود ساعت ۱۵ جهت هم هوایی به ارتفاع ۴۶۰۰ صعود کردیم و تقریبا بعد از ۱ ساعت توقف به سمت کمپ برگشتیم. صبح روز ۶ شهریور ساعت ۴ صبح کمپ را به مقصد قله ترک کردیم و همگی دوستان تقریبا در ساعت ۱۲:۳۰ بر فراز قله دماوند حضور پیدا کردند.
بعد از کمی استراحت و گرفتن تصاویر یادگاری به سمت بارگاه سوم برگشتیم و شب را آنجا استراحت کردیم و روز دوشنبه ۵ صبح به سمت گوسفندسرا و سپس قرارگاه پلور بازگشتیم. بعد از استحمام سوار ماشین شدیم و به سمت مشهد به راه افتادیم. 
در نهایت همگی به سلامت در ساعت ۲:۳۰ بامداد سه شنبه به مشهد رسیدیم.
گزارش: شیما تهرانی
_____
روابط عمومی باشگاه ورزشی کوهنورد